flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

flowers and rocks

EN: First of all, happy holidays!!! Hope that New Year will bring you peace, creativity, beauty and joy! I have made a break with the blog because of my travel to Athens. The next photos will be from that big, confusing and inspiring city, but till then let me present you this sleeveless dress I made last year that I wear in summer but in winter as well, with additional layers. Enjoy your holidays!

SR: Najpre srećni praznici!!! Neka vam Nova godina donese mir, kreativnost, lepotu i radost! Napravila sam pauzu sa blogom zbog putovanja u Atinu. Sledeće fotografije će biti iz tog velikog, konfuznog i inspirativnog grada, a do tada nešto od ranije – ova multipraktična haljina bez rukava koju nosim i leti i zimi sa dodatnim slojevima. Nadam se da uživate u odmoru i prazničnoj atmosferi!

new in the shop: golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

golden day skirt

EN: Golden day skirt, which interesting print can break the monotony of a rainy day and cheer you up, now in my shop! For all info about fabric and price visit the Helen of Troy Shop. This skirt was also in this post.

SR: Golden day suknja, čiji zanimljiv print razveseljava i razbija monotoniju kišnog dana, sada se nalazi i u mojoj prodavnici. Za informacije o sastavu materijala i ceni posetite Helen of Troy Shop, a za još slika pogledajte ovaj post.

Time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?

time: friend or foe?


EN: Do not get confused … These pictures were taken last year at about this same time. The other day I got WordPress notification: “Happy 1 year Anniversary!”, and I first thought: “What the hell, my blog is only one month old!” But then I remembered that it was last year that I made an account  because I wanted to start a blog, and I took theese photos, and came up with the name of the blog … Yes, that idea was haunting me for a long now. But why did’t it happen then? I do not know … I thought that I wouldn’t have the time, it suddenly became cold … Simply put, it was not the right moment. Although the self-critical voice inside me says that we shouldn’t wait for the right moment, but we should create it. The truth is probably somewhere in between. And a year has flown by … It’s time to face the time. Is that always unfair and ungrateful? The essence of time is passing. It is our problem that we constantly find ourselves offended by that fact. It is problem caused by naive, unrealistic ambitions and plans that life puts in their place. And later it looks funny what we all have imagined a few years ago. Time appears as man’s eternal enemy – he is always chasing it, but eventually and paradoxically he gets caught by it and run over. But let’s be fair and perceive things from both sides, or better, from more sides. The same ruthless and indifferent time brings us knowledge that only time can bring. Experience and maturity, self-ironical attitude toward illusions – all of this could not be possible if we could stop the time. If we would have the power to freeze the time, would any of us dare to claim this moment now as all we really want? No, because we always expect much and more from the time and us in that time. Until the time shows us again that we are still not mature enough… And so on…  Anyway, a year has flown by. I know I’m old because I perceive time as something that flies. The children never experience time in such way. However, I feel how I have changed during this flown-away year. That is how I know I’m still so young, that my maturing is so visible. And probably this process continues all the life. We just need to look behind a bit, to remember, and avoid to be drawn into the vertigo of time and perceive it as something that overtakes us but drags us at the same time. Would a man be less a man if he could always have a realistic view of the time and himself in that time? Or we must again ask the question what is reality and what is a matter of perspective.

time: friend or foe?

SR: Ne dajte se zbuniti… Ovo su slike od prošle godine, otprilike u isto ovo vreme. Pre neki dan mi je na WordPress nalogu stigla notifikacija: “Čestitamo, Vaš blog je napunio godinu dana!”, i ja sam prvo pomislila: “Šta, bre, moj blog ima tek mesec dana!” Ali onda sam se setila da sam prošle godine napravila nalog jer sam tada htela da pokrenem blog, da sam napravila ove fotografije, da sam smislila ime bloga… Da, ta ideja me je već duže vreme opsedala. No, zašto se nije to tad desilo? Ne znam… Mislila sam da neću imati vremena od obaveza, naglo je postalo hladno… Jednostavno rečeno, nije bio pravi trenutak. Mada, onaj samokritični glas u meni odgovara da ne treba čekati pravi trenutak, nego da ga treba stvoriti. Istina je verovatno negde u sredini. I godinu dana je proletelo… Vreme je obračunati se sa vremenom. Da li je to obračunavanje uvek nepravedno I nezahvalno? Vreme prolazi, to je njegova suština, a što se mi stalno nalazimo uvredjeni zbog toga, to je naš problem. Problem naivnih, nerealnih ambicija i planova koje život postavi na svoje mesto. I nama posle dodje smešno šta smo sve zamišljali pre nekoliko godina da će danas biti. Vreme se ukazuje kao večiti čovekov neprijatelj koga čovek stalno juri, a na kraju, paradoksalno, ono njega stigne i pregazi. No, treba biti pravičan I stvari sagledati sa obe strane, ili, još bolje, sa više strana. Isto to nemilosrdno I za čoveka nezainteresovano vreme njemu donosi saznanja koja mu samo ono može doneti. Iskustvo I sazrevanje, samoironični odnos prema iluzijama, koji je znak veće svesti – sve to ne bi bilo moguće kad bismo zaustavili vreme. Da li bi iko od nas, da može da se zaustavi u jednom trenutku, smeo da tvrdi da je baš taj trenutak sve što zaista želimo? Ne, čovek uvek od vremena i sebe u vremenu i kroz vreme očekuje mnogo i više. Dok mu ono opet ne pokaže da i dalje nije dovoljno sazreo… I tako u krug.  Dakle, godinu dana je proletelo. Znam da sam stara jer osećam vreme kao nešto što proleće. Deca nikad ne doživljavaju vreme na taj način. Ipak, osećam koliko sam se mnogo promenila u toku tih proletelih godinu dana. Tako znam da sam još mlada, da još tako vidno sazrevam. A verovatno se taj proces nastavlja kroz ceo život. Samo čovek treba da se obazre malo, da se seti, da ne bude uvučen u vrtlog vremena i da ne gleda u njemu samo nešto što ga pretiče, a opet nosi sa sobom. Da li bi čovek bio manje čovek ako bi uvek mogao da realno sagledava vreme, i sebe kroz vreme? Ili se opet mora postaviti pitanje šta je realnost, a šta stvar perspektive…

New in the shop: Penelope skirt

DSCF7076.RAF-002DSCF7072.RAF-001 (2)DSCF7068.RAF-002
DSCF0683-001 DSCF0700-001DSCF0696-001DSCF0686-001CAM00901-002EN: Check out this romantic, versatile skirt for special occasions in my shop.

SR: Pogledajte ovu romantičnu, lako uklopivu suknju za svečane prilike u mojoj prodavnici.

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

golden day

EN: This time my sister and I have switched roles. She was a model and I took the photos. Although she thinks she is better behind the camera, she is not just my best assistant and support, but someone who spreads happiness and beauty and a great inspiration! While I was sewing this skirt I was thinking of her because colors and playfulness of the pattern remind me of her cheerful and adventurous spirit.

SR: Ovog puta smo sestra i ja zamenile uloge – ona je bila model, a ja fotograf. Iako ona misli da se bolje snalazi iza kamere, ona je ne samo moja desna ruka i velika podrška, već i neko ko neprestano širi radost i lepotu oko sebe i velika inspiracija! Ovu suknju sam šila sve vreme misleći na nju jer me te boje i razigranost šara podsećaju na njen veseli i avanturistički duh.

new shop and eternal summer

DSCF0501-002DSCF0167-002 DSCF0179-003 DSCF0386-001 DSCF0487-002 DSCF0542-001DSCF0518-001

EN: I am happy to present the new Helen of Troy Fashion site with shop. Check out the clutches from the post eternal summer now in the shop. For any questions send me an email (helenoftroy.fashion@gmail.com) or message in inbox of my Facebook page Helen of Troy Fashion.

SR: Otvoren je novi Helen of Troy Fashion sajt sa prodavnicom! Pogledajte kolekciju torbica iz posta eternal summer sada i u prodavnici. Za sve dodatne informacije posaljite mejl na helenoftroy.fashion@gmail.com, ili poruku u inbox na facebook stranici Helen of Troy Fashion.

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale

windy fairytale


EN: It was on my second year of studying. One young professor wanted to motivate us for his subject by encouraging us to realize some aspects of art. He didn’t ask us banal questions about literature and creation, he just draw this (bellow). He said it was one tower on Kalemegdan and asked if we knew what for the toothed bottom edge was. It was one of those delightful moments when something that we feel inside ourselves suddenly is driven on the surface of our knowledge, the moments when we learn about ourselves. I have never seen this tower on Kalemgdan, actually I haven’t been looking for it as it stays in my mind as a symbol of something I see everywhere around me and something I feel. The teeth on the bottom edge of the wall really aren’t necessary, but man has made them because he can. They are a pure act of human creativity and urge for beauty and aesthetics even when the utility is primary. The pleats on this skirt and folds on the belt are the same as bottom teeth on the tower. They have no other function but to represent human ability of creation and enjoyment in the beauty. CAM01246-001SR: Bilo je to na drugoj godini fakulteta. Jedan mladi profesor je hteo da nas motiviše i uvede u svoj predmet tako što bi nas podstakao da razumemo neke aspekte umetnosti. Nije nam postavljao površna i banalna pitanja o književnosti i umetničkom stvaranju, već je samo nacrtao na tabli ovaj crtež (gore). Rekao je da je ovo jedna kula na Kalemegdanu i pitao nas je za šta služe donji zupci na bedemu. To je bio jedan od onih divnih trenutaka kada nešto što postoji u nama, ali čega nismo bili svesni, odjednom biva povučeno na površinu našeg saznanja. I osećamo se kao da smo nešto veliko saznali zato što smo otkrili i objasnili sebi deo sebe. Nisam videla tu kulu na Kalemegdanu, ali nisam je ni tražila, jer je njen crtež u mojoj svesti ostao urezan kao simbol onoga što vidim oko sebe i što osećam u sebi. Donji zupci zaista nisu potrebni na tom mestu, ali čovek ih je napravio zato što može. Oni su čist izraz njegove stvaralačke moći i iskonske potrebe za lepotom, koja je prisutna čak i kada je korisnost najbitnija. Falte na suknji i nabori na pojasu  isto su što i ti zupci na kuli. Nemaju nikakvu drugu funkciju osim da izražavaju čovekovu sposobnost da nešto stvori i da uživa u lepoti.

eternal summer

always plaid

always plaid

always plaid

always plaid


http://www.decjisajt.rs/oprema-za-bebe/bebi-kolica/2959-bertoni-kolica-combi-red-b-zone-mama-bag-decija-oprema-bebi-oprema-kolica-onlinehttp://www.decjisajt.rs/oprema-za-bebe/bebi-kolica/2959-bertoni-kolica-combi-red-b-zone-mama-bag-decija-oprema-bebi-oprema-kolica-online

http://www.decjisajt.rs/oprema-za-bebe/bebi-kolica/2959-bertoni-kolica-combi-red-b-zone-mama-bag-decija-oprema-bebi-oprema-kolica-online

http://www.decjisajt.rs/oprema-za-bebe/bebi-kolica/2959-bertoni-kolica-combi-red-b-zone-mama-bag-decija-oprema-bebi-oprema-kolica-online

http://www.decjisajt.rs/oprema-za-bebe/bebi-kolica/2959-bertoni-kolica-combi-red-b-zone-mama-bag-decija-oprema-bebi-oprema-kolica-online

EN: My beautiful friend posed for these photos of clutches which will appear in my online shop that is opening soon. Thanks, Nataly!

SR: Moja prelepa drugarica mi je pozirala za ove torbice koje će se uskoro pojaviti u mojoj online prodavnici. Hvala, Natali!