modern cassock

modern cassock

modern cassock


modern cassock

modern cassock

modern cassock

modern cassock

modern cassock

modern cassock

EN: Sewing is one way of getting to know the different possibilities of creative act, and the texts on this blog are an attempt to rationalize these intuitive and spiritual processes that precede and follow the very skills. This dress represents one of the possible forms of creative outlook on life, according to which things around us don’t exist only in one established order with its determined purposes, but can be seen apart from their surroundings with new values. In that way they are set free from their primal functions and have gained the ability to obtain a different purpose, to become something else, new and more beautiful. Thus, one decorative patch, which was connected to a table as its overlay, has become a key element of this dress and its power, fulfilling its potential more than if it has remained lying on the table. Мy boyfriend called this dress the modern cassock, but it represents a creative view of world far from dogma, where each thing, regardless of its primary purpose, can become part of one’s subjective experience, a sort of collage, a sort of artwork …

SR: Шивење је један од начина упознавања различитих могућности креативног остварења, а текстови на овом блогу су покушај рационализације тих интуитивних и духовних процеса, који претходе и прате саму вештину. Ова хаљина репрезентује један од могућих видова креативног погледа на свет, према коме ствари око нас не постоје само у једном утврђеном поретку са својим утврђеним наменама, већ се издвајају из околине и почињу да важе саме за себе. Тако се оне ослобађају примарних функција и стичу могућност да добију другачију намену, да постану нешто друго, ново и лепше. Тако је једна крпа, која је била везана за сто као његова прекривка, постала кључни елемент ове хаљине, главни носилац њене снаге, испунивши свој потенцијал више него да је остала да лежи на столу. Moj дечко је ову хаљину назвао модерна мантија, али она представља и један поглед на свет супротан од догме, где свака ствар, без обзира на своју основну намену, може да постане део нечијег субјективног доживљаја околине, својеврсног колажа, уметничког дела…