inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

inspired by the world

EN: Inspiration is all around us. In the morning sun, in a warm spring night, in the smiles, someone’s blue eyes, the gap between the teeth … in the known and unknown sounds, in different forms and shapes by which our eyes are trapped, in the music that inexplicably penetrates our soul, in particular order of words, in the ideas, ideals, dreams, fantasies … in the people with their destinies in perpetual efforts, wishes, and endeavor to sculpt the masterpiece of their life …, in feelings, experiences, thoughts, in the rational and irrational, in the sense of the existence of something behind everything visible … in the existence itself … Inspiration is everywhere. Everyone has a list of things that excite him, but the inspiration that man draws from those phenomena is never reserved or selfish – it’s always expanding and flowing outside of the being, enabling a new source of inspiration for another being. One only needs to open himself and be sensitive enough, and he’ll be flooded with inspiration: the desire to fulfill his day, to make someone’s day more beautiful, to create something, to work persistently, to laugh more, to love more … to live. We just must not forget how small and accessible are the things that delight us and make us happier.

I sewed this skirt because the pattern of the tartan lines excites me, which I allready wrote (here and here). The hairstyle is inspired by an incredibly talented singer of FKA Twigs, which radiates a fresh, mesmerizing energy.

download

SR: Inspiracija je svuda oko nas. U jutarnjem suncu, toploj prolećnoj noći, u osmesima, u plavetnilu nečijih očiju, razmaku između zuba… u poznatim i nepoznatim zvukovima, u različitim formama i oblicima o koje naše oči zapinju, u muzici koja neobjašnjivo prodire u našu dušu, u posebnom rasporedu reči, u idejama, idealima, snovima, sanjarijama…u ljudima sa njihovim sudbinama u večitim nastojanjima, željama, u pregalačkom trudu i radu na klesanju remek-dela svog života…, u osećajima, doživljajima, mislima, racionalnom i iracionalnom, u osećanju postojanja nečeg iza svega vidljivog… u samom postojanju uopšte… Svuda je inspiracija. Svako ima svoju listu stvari koje ga uzbuđuju, ali inspiracija koju čovek crpi iz tih pojava nikad nije zatvorena, sebična, već se uvek širi i  preliva van bića, stvarajući višak koji će nekom drugom biću biti nov izvor inspiracije. Treba samo sebe otvoriti i biti dovoljno osetljiv, i bićemo preplavljeni inpiracijom – željom da ispunimo današnji dan, da nekom učinimo dan lepšim, da stvorimo nešto, da delamo istrajno, da se više smejemo, da više volimo…da živimo. Ne treba samo zaboraviti kako su male i dostupne stvari koje nas ushićuju i čine srećnijima.

Suknju sam sašila jer me uzbuđuje raspored linija u kariranom dezenu o čemu sam već pisala (ovde i ovde). Frizura je inspirisana neverovatno talentovanom pevačicom grupe FKA Twigs, koja zrači jednom svežom, hipnotišućom i inspirišućom energijom.

an invitation to dream

DSCF2062-002DSCF2115-004

DSCF1995-004

DSCF2059-002

DSCF2147-003DSCF2065-003

DSCF2239-002

EN: First, I’m sorry for the poor image quality (not enough light and the camera was not adequate for these conditions), but this room of a friend from Athens, where my sister and I stayed during our trip, was so inspiring that we had to make any kind of images. I sewed everything I’m wearing. This blouse is an expression of my romantic side, which is almost as strong as my urban side. I’m not going to write much because this post is about dreams, and dreams are something inside us of which we should not talk much. Dreams need to be dreamt, kept in silence, cherished and grown until they are ready to spread out of us – to begin to be realized, piece by piece … We should enjoy our dreams and receive them generously and should never choke them, as they’ll turn into a phantoms in our soul … Dreams are changing through life, some disappear and others appear, some were realized, some will never be, but they are always there and they always define us. Human is a human because he dreams, but is also a human because he sees a difference between his dreams and the reality. But dreams are what they are because they are always bigger than our reality. Don’t be too harsh with measuring that distance, and always think of realized dreams because they are our hope. Then return to your current dreams, close your eyes, feel your dream, enjoy everything about it, and after that – get out of your bed and do all you can to make it happen.

SR: Žao mi je zbog lošeg kvaliteta fotografija (nije bilo dovoljno svetla i fotoaparat nije adekvatan za te uslove), ali ova soba prijatelja iz Atine, kod koga smo na zimu odsele sestra i ja, bila je tako inspirativna da smo morale da napravimo bilo kakve slike. Sašila sam sve što nosim. Ova bluza je izraz moje romantične strane, koja je jaka skoro koliko i ona moderna, urbana. Neću mnogo da pišem jer je ovde reč o snovima, a snovi su ono nešto u nama o čemu ne treba mnogo govoriti. Snove treba sanjati, ćutati u sebi, gajiti ih, pustiti ih da rastu, dok budu spremni da se preliju van nas, tj. da počnu da se ostvaruju, deo po deo… U snovima treba uživati, treba ih primiti širokogrudo i nikako ih ne treba gušiti, jer će se pretvoriti u aveti u našoj duši… Snovi se menjaju kroz život, neki nestaju, javljaju se drugi, neki se ostvaruju, neki nikad, ali uvek su tu i uvek nas određuju. Čovek je čovek zato što sanja, a takođe je i čovek što vidi razliku izmedju snova i stvarnosti. Ali i snovi su snovi jer su uvek mnogo veći od naše stvarnosti. Ne treba biti prestrog u premeravanje te distance, već treba pomisliti na ostvarene snove jer su oni nada, a zatim se vratiti sadašnjim snovima. Zažmuriti, osetiti u sebi taj san, uživati u svemu što on jeste, a zatim – ustati s kreveta i učiniti sve što možemo da se on i ostvari.

leopard joy

DSCF0886-002 - Copy

DSCF1144-001

DSCF1090-002 - Copy

DSCF1110-001 - Copy

DSCF1102-002

DSCF1082-002 - Copy (2)

DSCF1147-001

DSCF0914-002 - Copy

EN: I am really into a casual fashion. I like designing clothes I can wear everyday. I think it’s even a bigger challenge than making special occasion garments, as you need to join comfort and causality with something that will reflect your style and make that piece stand out from tones of other similar clothes. Everyday garments that I make are simple but with some interest. It can be some small detail, or interesting print, or it is just something in the garment’s pattern. That is the case with this sweatshirt that was created in the learn-as-you-play process, which can be associated to the most of my sewing adventures. I experimented a lot with this garment and it went trough few changes till this final look. I wanted to use animal print fabric on the sleeves and to emphasize it with some black, and I also wanted the sweatshirt to be wide, so I eventually got to this diamond shaped look. Those black stripes on the sides are in fact the parts of my old trousers that I loved so much. Those parts were so suitable here, because of the color and shape they are giving to the sweatshirt with their position and a thicker structure. And that is how my favorite trousers continue their life! I love the result and how this piece mixes the teenage casual fashion with a note of a slight extravagance, which gives it a space to be dressed up a bit, so it fits me and at the same time my younger sister, who poses on these photos. The skirt she is wearing is already featured in this post. Have a nice weekend and enjoy the joy of creating!

SR: Volim da dizajniram odeću koju mogu da nosim svaki dan. To mi čak deluje izazovnije od pravljenja odeće za specijalne prilike, jer je neophodno spojiti udobnost i jednostavnost sa nečim što bi izdvojilo taj komad od gomile sličnih i što bi odgovaralo ličnom stilu. Moja formula za casual komade je spoj jednostavnosti i nekog elementa koji bi ga podigao na viši nivo – to može da bude neki detalj, zanimljiv print ili neobičan kroj. To je slučaj sa ovom duksericom, koja je nastala u procesu istraživanja i učenja kroz igru, koji je u stvari glavni način mog bavljenja modom. Dosta sam eksperimentisala sa oblikom i on se promenio nekoliko puta dok nisam bila sigurna šta želim da postignem. Htela sam da dukserica bude široka i da iskoristim platno animal printa na rukavima i da ga istaknem nekim crnim detaljem. Tako sam na kraju došla do ovog oblika koji liči na dijamant. Crni delovi platna na dukserici su, u stvari, komadi mojih starih farmerki, koje sam toliko volela. Oni su se ovde odlično uklopili zbog boje i zato što daju svojom debljinom i položajem dobru strukturu, a i moje omiljene farmerke su tako nastavile svoj život! Dopada mi se krajnji rezultat jer je uspeo da objedini tinejdžersku svakodnevnu modu sa notom ekstravagancije, što širi granice prilika u kojima se ova dukserica može nositi. Zato ona u isto vreme odgovara i mom stilu i stilu moje mladje sestre, koja pozira na ovim slikama. Suknju koju nosi videli ste već u ovom postu. Uživajte u vikendu i radosti stvaranja!