new in the shop: visual optimism

visualoptimism6

visualoptimism1

visualoptimism2

visualoptimism5

visualoptimism4

visual optimism / new in the shop

visual optimism / new in the shop

visualoptimism7

EN: The string bag from the last post, that I have made more than a month ago, has received a lot of compliments and interest, so I have decided to make a mini collection of bags of the same design but bright combinations of colors, and now it’s done! Classic and modern, versatile but eye-catching, those bags are exactly what I imagine that bag for every day should look like. The design is original, it consists two sections, front pocket and a delicate, silver chain. What I like most about those bags, beside the practical design, are the real pastel colors of spring and summer, and that’s why I called this collection Visual optimism. The collection is for sale and for more information check out my online SHOP. I can also make a bag with your choice of colors – there is infinite number of combinations!

SR: Torbica iz prošlog posta, koju sam napravila pre više od mesec dana, izazvala je puno pohvala i interesovanja, i zato sam odlučila da napravim jednu mini kolekciju istog modela u kombinacijama svetlih boja. Klasične, a moderne, jednostavne, a upečatljive, ove torbice su upravo ono kako ja zamišljam da torba za svaki dan treba da izgleda. Dizajn je originalan, sastoji se od dve pregrade, prednjeg džepa i delikatnog, srebrnog lanca. Ono što mi se najviše sviđa, pored praktičnog oblika su boje, prave prolećne i letnje, i zato sam ovu kolekciju nazvala Vizuelni optimizam. Kolekcija je za prodaju i više informacija pogledajte u mojoj online PRODAVNICI. Takođe, mogu da napravim torbicu po vašoj želji – vi izaberite boje koje vama najbolje pristaju, kombinacije su neograničene!

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

DSCF1841 - Copy-002

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

the power of stone

DSCF1871-002

EN: Looking at these photos, I remember my stay in Athens, especially one of the walks at the Acropolis. This was one of those days that is an enemy to every tourist. Rainy and gloomy day that  can not promise anything, that makes every city uglier than it is. It is a tragedy when a few of those days come in a row, and when you feel as if some bigger forces are in conspiracy against you, imprisoning you in your room. And finally, in desperation, you go out, despite all the cold and disappointment. That was the case with me and my sister. We strolled along empty streets, squinting because invisible, boring rain was relentlessly attacking our eyes. In pure discontent, as the last chance for salvation from a three-day bleakness, we decided to go to the Acropolis that very day, and not to wait for the better weather. From that moment, everything has become beautiful. Although the city was deserted, at the Acropolis were quite a lot of persistent tourists. Some cheerful mood and radiance were floating among all people. The stone looked even more brilliant shimmering in the rain, which we did not notice no more. The wind wasn’t unpleasant anymore, but it became so exciting spreading around a strong energy of the place and everything invisible that is treasured in those stones. That day turned into one of the most beautiful memories from the trip. A few days later we were back on the Acropolis, and then it was sunny and amazing, but still that rainy day at white Acropolis, which was like an oasis, like the place where ugly is not possible, remained in my soul as a poetic and comforting experience.

Because of that, I’m so happy I took these photos then as a document of one beautiful memory. I sewed everything I am wearing. Skirt, which shined like marble; top, that gathers all the shades of stone in its modern pattern; and this coat, which, with its whiteness, reminds of the Acropolis that shined from the top of the hill as a promising place of the incomprehensible beauty. I felt like I was a part of that magical space that inspires, whose mysterious energy of undeniable power and self-sufficiency must feel anyone who is fortunate enough to set his foot there.

SR: Gledajući ove fotografije, sećam se svog boravka u Atini, posebno jedne od šetnji po Akropolju. Ovo je bilo jedan od onih dana koji je neprijatelj svakom turisti. Kišan i sumoran, koji ne može da obeća ništa, koji svaki grad čini ružnijim nego što jeste.Tragedija je kad se zaređaju nekoliko takvih dana, i kad se željni posetilac oseti kao da su se neke više sile urotile protiv njega i zarobile ga u sobi. I iz očaja on izlazi napolje, uprkos hladnoći i razočarenju. To je bio slučaj i sa mnom i mojom sestrom. Bazale smo po pustim ulicama, žmirkajući jer nam je sitna, nevidljiva kiša nemilosrdno napadala oči. Iz čistog nezadovoljstva, kao poslednja šansa za spas iz višednevne sumornosti, odlučile smo da odemo na Akropolj baš tog dana, a ne da čekamo sunčano vreme. Od tog momenta sve je postalo lepše. Iako je grad bio pust, na Akropolju je bilo dosta upornih turista. Neko posebno dobro raspoloženje i ozarenost je lebdela medju svim ljudima. Kamen je izgledao još blistaviji presijavajući se na kiši, koju nismo više primećivali. Vetar više nije bio neprijatan, nego je uzbuđivao raznoseći neku snažnu energiju tog mesta od kamena i svega nevidljivog što taj kamen čuva u sebi. Taj dan se pretvorio u jednu od najlepših uspomena sa putovanja. Posle nekoliko dana smo opet bile na Akropolju, i tad je bilo sunčano i predivno, ali je ipak taj kišni dan i beli Akropolj kao oaza, kao mesto na kome ružno nije moguće, ostao urezan u mojoj duši kao jedan poetični i utešni doživljaj.

Zbog svega toga sam presrećna što sam tada napravila ove slike, kao dokument tih lepih sećanja. Sašila sve što je na meni. Suknju, koja se presijavala isto kao i mermer; top, koji je sve nijanse kamena sabrao u svom modernom dizajnu; i ovaj kaputić, koji svojom belinom podseća na Akropolj, koji se sijao na vrh brda kao obećano mesto nedokučive lepote. Osećala sam se kao da sam deo tog čarobnog prostora koji nadahnjuje, čiju tajanstvenu energiju neoborive moći i samodovoljnosti mora osetiti svako ko ima sreću da tu kroči.