dark green spring

green1

green4

green2

green3

green5

EN: To welcome the spring I sewed this dark green skirt of a beautiful, heavy cotton that falls nicely and which I wanted  to use before I move on to some brighter and lighter materials. I love the depth of this color, although I don’t like to wear it myself. The pleats are a permanently present element of my creations, and here they are united with my recent obsession with wrap skirts. So, this is the pleated wrap skirt, that allows easy adjustments in a waist. I am so happy that I had the opportunity to photograph this beautiful girl, whose beauty and naturalness inspire and remind me how much I would like to be engaged in photography. Thanks, Jelena… :) Anyway, enjoy the spring, and expect this skirt to appear soon in my store.

SR: U susret proleću sam sašila ovu tamno zelenu suknju od divnog, teškog pamuka koji lepo pada i koji sam želela da iskoristim pre nego što pređem na neke svetlije i laganije materijale. Volim dubinu ove boje, iako ne volim da je nosim na sebi. Falte su element koji je večito prisutan na mojim kreacijama, a ovde su ujedinjene i sa mojom skorašnjom opsesijom suknjama na preklom. Dakle, ovo je suknja na falte na preklop, koji, naravno, omogućava laka podešavanja u skladu sa širinom struka. Srećna sam što sam imala priliku da fotografišem ovu divnu devojku, čija lepota i prirodnost inspirišu i podsećaju me na to koliko bih volela da se više bavim fotografijom. Hvala, Jeco…:) U svakom slučaju, uživajte u proleću, a ova suknja će se uskoro pojaviti u mojoj prodavnici.

forest goddess

forest goddess

forest goddess

forest goddess

forest goddess

DSCF1315 - Copy-002

forest goddess

forest goddess

EN: I sewed this dress for my sister for her birthday. It was supposed to be a surprise, but it was just partly because she accidentally came across the dress a few days before the birthday… But, nevertheless, I was very excited while I was sewing it, as  I am always when I am preparing a surprise for someone. My biggest fear – that measures wouldn’t be good – proved to be unnecessary. Dress fits her perfectly, and she was so thrilled!

SR: Sašila sam ovu haljinu sestri za rodjendan. Trebalo je da bude iznenadjenje, ali uspelo je samo do pola zato što je ona slučajno naišla na haljinu par dana pre rodjendana… No, ipak, ja sam bila jako uzbudjena dok sam je šila, kao i uvek kad pripremam iznenadjenje za nekoga. Moj najveći strah – da mere neće biti dobre – pokazao se kao nepotreban. Haljina joj savršeno stoji, a ona je bila presrećna!