rock it good

rock it

rock it

rock it

rock it

rock it

rock it

rock it

rock it

EN: I have designed and sewed this dress, which is a perfect expression of my current tendency towards simplicity with some interesting detail. This detail is always a consequence of the free creativity of the moment (initially, this dress was not supposed to have those details on the sides), and the search for personal taste and aesthetic experience. I think one of the greatest charms in designing and making your clothes is in this process of getting to know your own personality, in learning who we really are, what we see as beautiful, what our imagination is capable of, and where are its limits … A major challenge is to manage your technical skills to follow the spirit and create its ideas in praxis. It is in this gap where hides the potential for comprehending ourselves and progressing.

PS. The string bag is also my design that I’ve continued to develop and improve (photo below). From the same fabric of this powerful, but still delicate print I sewed a classic mid-length skirt for my shop. I just want to introduce it here, but I will present it in a separate post, when I take some close-up photos. Bracelets of false leather are also handmade (a five-minute DIY project).

SR: Ja sam dizajnirala i sašila ovu haljinu, koja je pravi izraz moje trenutne sklonosti ka jednostavnosti uparenoj sa nekim interesantnim detaljem. Taj detalj je uvek izraz trenutne slobodne kreativnosti (na početku haljina nije bila zamišljena sa ovakvim rešenjem na bočnim stranama), kao i traganja za ličnim ukusom i doživljajem estetskog. Mislim da je jedna od najvećih čari u smišljanju i pravljenju svoje odeće upravo u istraživanju sopstvene ličnosti, u učenju ko smo mi zapravo, šta osećamo kao lepo, za šta je u nekom trenutku naša mašta sposobna, a gde su joj granice… A veliki je izazov i svojim tehničkim sposobnostima pratiti duh i ostvaritit njegove ideje na praktičnom planu. Upravo u tom raskoraku je potencijal za samospoznavanje i napredak.

PS. Torbica je takođe moj dizajn koji sam nastavila da razrađujem i usavršavam (slika dole). Od osatatka ovog platna moćnog, a nenapadnog printa sašila sam i klasičnu suknju srednje dužine za prodavnicu, koju ovde samo najavljujem, a predstaviću je u posebnom postu, kad je fotografišem detaljnije. Narukvice od eko kože su, takođe, ručni rad tj. petominutni uradi-sam projekat.

rock it

rock it

rock it

angels are among us…

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

angels are among us...

EN:  I took these photos way back on Easter. My sister wears a dress and a wrap top I made. I always think how lucky I am to have a sister as an ever-present beauty, friendship and support. Also, I have to share with you the photo of one little angel that I accidentally managed to take that same day (bellow). I only remember that by the place where we were sitting suddenly appeared a little girl, probably had run away from her parents being sweetly angry because of something. At the moment, she found herself in the unknown environment, took a look around her and glanced at me. Her face suddenly brightened, as it often happens to children when something distract their attention from their impermanent. fluttering thoughts. Fortunately, I had a camera in my hands, and I managed  to gather myself from the sudden beauty of her unusual appearance in time to remembered to use it. A second later, I already didn’t exist in her world any more, as she turned to her grandpa, who had just came to her, persistently forcing his high, slow body to run. He told her something to comfort her, but she is already forgot her anger, and flittered happily in front of him, making him trying calmly to run after her again. The whole scene seemed so gentle, fragile and somewhat surreal in its beauty, suddenness and shortness. But this picture is a document of some kind … Although it seems that in the very next moment, perhaps at the same time as the pigeon, this angel will fly away off this photo, as it came down among us just for a second to remind us of its existence …

angels are among us...

SR: Ove fotografije sam napravila još za Uskrs. Moja sestra nosi haljinu i top na preklop koje sam sašila. Uvek pomislim kako sam srećna što imam sestru kao stalno prisutnu lepotu, prijateljstvo i podršku. Takođe, ne mogu da ne podelim sa vama i fotografiju ovog malog anđela kog sam sasvim slučajno uspela da fotografišem istog dana. Sećam se samo da se pored mesta gde smo sedeli najednom odnekud stvorila mala devojčica, pobegavši verovatno od svojih roditelja slatko razljućena nečim. U trenutku shvativši da se našla u neopoznatom okruženju, osvrnula se oko sebe i pogledala me, a lice joj se naglo razvedrilo, kao što se to često dešava deci kad im nešto skrene pažnju sa njihovih nestalnih. lepršavih misli. A ja sam, na svu sreću, imala fotoaparat u rukama, i uspela sam na vreme da se osvestim od iznenadne lepote njene neobične pojave i da se setim da ga upotrebim. Sekundu kasnije već više nisam postojala u njenom svetu jer se ona okrenula ka svom deki, koji je upravo prispeo do nje, uporno terajući svoje visoko, usporeno telo na trčanje. On joj je rekao nešto da je uteši, ali ona se već više nije sećala svoje ljutnje, i odlepršala je veselo ispred njega, a on je ponovo smireno pokušao da trči za njom. Cela ta scena je delovala tako nežno, krhko i nekako nestvarno u svojoj lepoti, iznenadnosti i kratkoći. Ali ova fotografija je kakvo-takvo svedočanstvo… Mada deluje kao da će već u sledećem trenutku, možda u isto vreme kad i golub, sa fotografije otprhnuti i ovaj anđelak, koji se samo na časak spustio među nas da nas podseti na svoje postojanje…